Ελληνικά
GR
Οικονομικές καταστάσεις
Top


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝIΑΜΗΝΟΥ 2016


Autohellas 

Οικονομικά Στοιχεία Εννιαμήνου 2016

24.9 εκ. ευρώ Κέρδη μετά Φόρων με 11,1% αύξηση της δραστηριότητας μισθώσεων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο έφτασε τα €201,1εκ., έναντι €135,4εκ. το 2015, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 16% φτάνοντας τα €83,3εκ. από €72,0εκ. το 2015. Τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) ανήλθαν σε €24,9εκ. σε σχέση με €23,0εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 8%.

Τα μεγέθη δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με το περσινό έτος δεδομένου ότι έχει προστεθεί η δραστηριότητα της εισαγωγής αυτοκινήτων SEAT (πρώην Τεχνοκάρ) καθώς και η δραστηριότητα λιανικής πώλησης αυτοκινήτων (πρώην Βελμάρ).

Ο κύκλος εργασιών από μισθώσεις αυτοκίνητων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 8,5% φτάνοντας τα €92,6εκ. με αύξηση τόσο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις μακροχρόνιες μισθώσεις σε εταιρικούς πελάτες παρά τη γενική κάμψη της ζήτησης.

Σημαντικά ισχυρότερος ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης στις 7 πλέον χώρες του εξωτερικού στον οποίο συνέβαλε και η προσθήκη της σημαντικής σε τουριστική ζήτηση αγορά της Κροατίας με τον κύκλο εργασιών των μισθώσεων να φτάνει τα €29,1εκ. και να παρουσιάζει άνοδο 20,2%.

Ο Όμιλος κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2016 πραγματοποίησε αγορές 8,700 νέων αυτοκινήτων, τόσο για την ανανέωση όσο και για την επέκταση του στόλου κατά 4.650 αυτοκίνητα φτάνοντας τα 35.500 αυτοκίνητα.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δείτε τα οικονομικά αποτελέσματα των ετών
 
 
     
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
 
   
 
Υπέυθυνος επενδυτικών σχέσεων
Ζάχος Βιτζηλαίος

Τηλ.:
210 626 4256
 e-mail: i
nvestor.relations@hertz.gr