Η AUTOHELLAS ATEE ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ AUTOTECHNICA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Publié le: 06/08/2003
Η εταιρεία AUTOHELLAS ATEE γνωστοποιεί ότι στις 31 Ιουλίου 2003 προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας BEMAL AUTO LTD έναντι € 1 εκατ. Η εξαγορά αυτή έγινε κατόπιν της σχετικής έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Μαίου 2003. Η BEMAL AUTO LTD είναι ιδιοκτήτρια της εταιρείας AUTOTECHNICA LTD η οποία δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία και αποτελεί τον εθνικό franchisee της Hertz στη χώρα αυτή, ενώ είναι παράλληλα και εισαγωγέας των αυτοκινήτων Seat και Αudi (Volkswagen Group) στη Βουλγαρία. Η AUTOTECHNICA ιδρύθηκε το 1995 και εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας, τα δε κεφάλαιά της στις 31/12/2002 ανέρχονταν σε € 760 χιλ., οι πωλήσεις το 2002 έφθασαν τα € 5,9 εκατ., τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων τα € 1,1 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων τις € 544 χιλ. 

Στους επόμενους μήνες η AUTOHELLAS ATEE θα προχωρήσει και σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της AUTOTECHNIKA κατά € 2 εκατ. όπως ήδη αποφασίστηκε και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Μαίου 2003.
Bulletin d’infos – S’abonner
Obtenez plus d’idées voyage, des conseils et des offres exclusives
Une erreur est survenue.
S'il vous plaît confirmer votre inscription maintenant dans votre email!