Γενικοί Όροι Ενοικίασης

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες A, B, J, V2 ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια.

ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΟΥ ΟΔΗΓΟΥ: Η "Κάλυψη νέου οδηγού", δίνει τη δυνατότητα σε οδηγούς ηλικίας 19 & 20 ετών να μισθώσουν αυτοκίνητα κατηγορίας A, B, J, V2, καταβάλοντας επιπλέον €10 + ΦΠΑ ανά ημέρα ενοικίασης, υπό την προϋπόθεση να έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 12 μήνες. Οι οδηγοί που κάνουν χρήση της Κάλυψης Νέου Οδηγού δεν καλύπτονται από τις καλύψεις των Super Cover και Super CDW.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα αποδεκτή από την Autohellas Hertz για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης (για μη προπληρωμένες κρατήσεις).

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο. Η άδεια οδήγησής του να είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε) ή Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποδεκτή άδεια οδήγησης ανά χώρα, κάντε κλικ εδώ.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Για ενοικιάσεις στην Ελλάδα, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Αναλυτικότερα:
  • A, B, J, Z, V2:  € 350
  • C, D, F, H, K, L, P, W, M, ZE, V3, V4, V5:  € 500
  • E, EM, DE, EE, EX, FE, N, O, NM, R, T, U, Y:  € 750
  • V, G, YL, 1, 5, 8, 7E, 8E, 9, 9E, 9F, SY, SE, V6:  € 1,250
  • YP, 3, 9L, 9X:  € 3,000
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Autohellas Hertz οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Autohellas Hertz με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στη χρέωση των €650 για τις κατηγορίες A, B, J, Z, V2, €800 για τις κατηγορίες C, D, F, H, K, L, M, Q, P, R, T, W, €1,000 για τις κατηγορίες, E, EM, EE, EX, ZE, FE, DE, N, O, NM, I, U, V, Y, YL, 1, 5, 8, 7E, 8E, V3, V4, V5 1,300€ για τις κατηγορίες 9, 9E, SY, SE, 9F, V6 και 3,000€ για τις κατηγορίες 3, 9L, 9X & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των €12€, 15€, 23€, 44€ και 80€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. Δεν καλύπτονται ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς.

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στη χρέωση των €160 για τις κατηγορίες A, B, J, Z,V2, €200 για τις κατηγορίες C, D, F, H, K,L, M, P, R, T, W, €300 για τις κατηγορίες  E, EM, EE, EX, ZE, FE, DE, N, O, NM, I, U, V, Y, YL, 1, 5, 7E, 8, 8E, V3, V4, V5, €400 για την κατηγορία 9, SE, SY, 9F, 9E, V6 και €800 για τις κατηγορίες 3, 9L, 9X & YP, καταβάλλοντας επιπλέον €8, €10, €15, €29 και €50 αντιστοίχως ανά ημέρα ενοικίασης

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ολική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Hertz στα 650 € για τις κατηγορίες A, B, J, Z, V2, 800 € για τις κατηγορίες C, D, F, H, K, L, M, P, R, T, W, στα 1,000 €, για τις κατηγορίες E, EM, EE, EX, ZE, FE, DE, N, O, NM, I, U, V, Y, YL, 1, 5, 7E, 8, 8E, V3, V4, V5 στα 1,300 € για την κατηγορία 9, SE, SY, 9F, 9E, V6 και στα 3,000€ για τις κατηγορίες 3, 9L, 9X & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των 6€, 9 €, 12 €, 18 € και 40 € αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.
SUPER COVER (SC): Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την συμμετοχή του σε περίπτωση κλοπής ή ατυχήματος του μισθωμένου οχήματος καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 9€ για τις κατηγορίες A, B, J, Z, V2, 11€ για τις κατηγορίες C, D, F, H, K, L, M, P, R, T, W, 17€ για τις κατηγορίες E, EM, EE, EX, ZE, FE, DE, N, O, NM, I, U, V, Y, YL, 1, 5, 7E, 8, 8E, V3, V4, V5, 22€ για την κατηγορία 9, SE, SY, 9F, 9E, V6 και 45€ για τις κατηγορίες 3, YP, 9L, 9X και εφόσον προηγουμένως έχει αποδεχθεί την χρέωση για τις καλύψεις CDW, SCDW και την ασφάλεια κλοπής TP ή η κράτηση του τις περιλαμβάνει. Η κάλυψη περιλαμβάνει θραύση κρυστάλλων, ζημιές στα λάστιχα του αυτοκινήτου καθώς και την υπηρεσία 'Επέκταση Οδικής Βοήθειας'. Καμία κάλυψη (CDW, SCDW, SC) δεν καλύπτει ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς. Δεν είναι διαθέσιμη για ενοικιάσεις οδηγών ηλικίας 19 και 20 ετών.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ERA):H Επέκταση Οδικής Βοήθειας επεκτείνει την βασική κάλυψη οδικής βοήθειας καλύπτοντας περιπτώσεις που δεν αφορούν μηχανική βλάβη του αυτοκινήτου, όπως: 1) Βοήθεια σε περίπτωση που κλειδωθεί ο ενοικιαστής εκτός του αυτοκινήτου, 2) Βοήθεια σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω έλλειψης καυσίμου ή μπαταρίας, 3) Βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης /αλλαγής ελαστικού.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη με πρόσθετη χρέωση €3 ανά ημέρα ενοικίασης. Σε περίπτωση που ο οδηγός χρειαστεί να καλέσει την οδική βοήθεια για κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις και δεν έχει επιλέξει την κάλυψη ""Επέκτασης Οδικής Βοήθειας"", τότε υπάρχει επιπλέον χρέωση €60+ΦΠΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (ΡΑC): Προσφέρεται έναντι 8€ την ημέρα και καλύπτει: Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής/Μερικής ανικανότητας έως 50.000€ και για νοσήλια 1500€.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (IAF): Ο οδηγός χρεώνεται €30 + ΦΠΑ σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας.Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (FAF): Ο οδηγός χρεώνεται €15 + ΦΠΑ, σε περίπτωση προστίμου που προκύπτει από παράβαση του ΚΟΚ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση €5 για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας είναι 6% εκτός από το αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», στο οποίο η χρέωση είναι 13%. Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου, προ φόρων και χρεώσεων καυσίμων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΦΟΡΤΙΣΗΣ: Για ενοικιάσεις διάρκειας 3 ημερών και άνω ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας της βενζίνης που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παραλαβή αυτού. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μόνο τότε, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί η αξία της βενζίνης η οποία περιέχεται στο αυτοκίνητο κατά την στιγμή εκείνη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που προπληρώθηκε τότε θα χρεωθεί και την υπηρεσία “Xρέωσης Eξυπηρέτησης Kαυσίμων”.
Για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα o ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα με το επίπεδο της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 5%. Εφόσον αυτό είναι μικρότερο, τότε θα ισχύσει η "Χρέωση Εξυπηρέτησης Φόρτισης". Ο ενοικιαστής θα κληθεί να αποζημιώσει πλήρως απώλεια ή ζημιά στο καλώδιο φόρτισης του αυτοκίνητου ανεξαρτήτως του πακέτου κάλυψης που έχει επιλέξει. Το κόστος διαφέρει ανά μοντέλο και κατασκευαστή. Απαλλαγή από την ευθύνη αποζημίωσης έχουν μόνο οι ενοικιαστές που έχουν αποδεχθεί την πλήρη απαλλαγή ("Super Cover"). 

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: €16.
ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: €10.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €7 ημερησίως.

ΠΛΟΗΓΟΣ – GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως.

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €6 ημερησίως.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται με χρέωση €8 ημερησίως και μόνο μετά από γραπτό αίτημα του ενοικιαστή τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία παραλαβής.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Παραλαβή/παράδοση του αυτοκινήτου εκτός των σταθμών Autohellas Hertz είναι δυνατή με χρέωση που ξεκινάει από 14€ για παράδοση εντός πόλεως. Εκτός πόλεως, η χρέωση θα είναι επιπλέον 0.60€/km για τις κατηγορίες A, B, J €1.20/km για την κατηγορία 9, €1.80/km για τις κατηγορίες 3, 9L, YP και 0,90/km για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας, 50€.

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΙΣΘΩΣΤΕ ΕΔΩ-ΑΦΗΣΤΕ ΕΚΕΙ»: Προσφέρεται μεταξύ των σταθμών της Autohellas Hertz μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης και με ειδική χρέωση σε συνεννόηση με την Autohellas Hertz.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Autohellas Hertz.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟΕπιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Autohellas Hertz και εφόσον ο μισθωτής έχει αποδεχθεί την "Κάλυψη Μεταφοράς με Πλοίο". Σε διαφορετική περίπτωση, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για το σύνολο της όποιας ζημιάς τυχόν προκληθεί στο μισθωμένο όχημα κατά τη μεταφορά του από οποιαδήποτε αιτία, ανεξαρτήτως των όποιων καλύψεων και περιορισμών ευθύνης έχει αποδεχθεί και πληρώσει κατά την έναρξη της μίσθωσης.

Η Κάλυψη Μεταφοράς με Πλοίο είναι διαθέσιμη με κόστος €20+ΦΠΑ ανά ημέρα ενοικίασης και μέγιστη χρέωση €60+ΦΠΑ ανά ενοικίαση.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Interamerican (24ωρη εξυπηρέτηση) 2106264646 / 2109461044. Για τις περιπτώσεις ακινητοποίησης ηλεκτροκίνητου οχήματος λόγω χαμηλής στάθμης της μπαταρίας ισχύει χρέωση €25, η οποία επιβαρύνει τον οδηγό, για την μεταφορά του οχήματος στον πλησιέστερο σημείο φόρτισης της Autohellas Hertz. 

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.
Newsletter - Εγγραφή
Μάθετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας!
Προέκυψε σφάλμα.
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τώρα την εγγραφή σας στο email σας!